Chúng tôi có sử dụng cookies nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn khi truy cập website. Vui lòng nhấn đồng ý để chấp thuận việc sử dụng cookies và không hiển thị lại thông báo này trong các lần truy cập tiếp theo. Để tìm hiểu thêm về cookies và cách quản lý, vui lòng xem tại đây.

overlay-slideshow
overlay-slideshow
item1

ẨM THỰC

VIỆT NAM
ĐƯƠNG ĐẠI

 
93-95-97 Đồng Khởi, Thành Phố Hồ Chí Minh
ĐẶT BÀN:
+84 28 3822 2226 
BỮA TRƯA:
Thứ Hai - Chủ Nhật 11:00 - 14:30
BỮA TỐI:
Thứ Hai - Chủ Nhật 17:00 - 22:00

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ THE RECIPE - CHI NHÁNH VIETNAM HOUSE
Giấy CNĐKDN: 0313458528-001 – Ngày cấp: 21/1/2017
Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 93-95-97 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

dathongbao